Chuỗi

Violin, guitar, cello, banjo đều là những loại nhạc cụ có dây. Âm thanh trong chúng xuất hiện do sự rung động của các dây bị kéo căng. Có dây cung và dây gảy. Trong âm thanh đầu tiên, âm thanh phát ra từ sự tương tác của dây cung và dây - ma sát của dây cung làm cho dây dao động. Violins, cello, viola hoạt động dựa trên nguyên tắc này. Nhạc cụ gảy phát ra âm thanh do bản thân người nhạc công, bằng các ngón tay hoặc miếng gảy, chạm vào dây và làm cho dây rung lên. Guitars, banjos, mandolins, domras hoạt động chính xác trên nguyên tắc này. Lưu ý rằng đôi khi một số nhạc cụ cung được chơi bằng kìm, đạt được âm sắc hơi khác. Những nhạc cụ như vậy bao gồm violin, bass đôi và cello.