Nhạc cụ cơ học (máy âm nhạc) - nhạc cụ được thiết kế để chơi nhạc cố định trên phương tiện kỹ thuật. Khi mang thông tin cho các dụng cụ như vậy, có thể sử dụng xi lanh, đĩa, nước hoa và nước hoa. Để chơi nhạc bằng nhạc cụ cơ học, theo quy định, không cần phải có kiến ​​thức âm nhạc đặc biệt.