Các loại nhạc cụ

Mọi người đều yêu thích âm nhạc, nó mang lại những khoảnh khắc tuyệt vời, giúp bình tĩnh, dễ chịu, mang lại cảm giác của cuộc sống. Các loại nhạc cụ khác nhau có những tính chất khác nhau và khác nhau về cấu tạo, chất liệu chế tạo, âm thanh, kỹ thuật chơi. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để phân loại chúng. Chúng tôi quyết định biên soạn một hướng dẫn nhỏ, nơi chúng tôi đặt các loại nhạc cụ với hình ảnh và tên để mọi người mới bắt đầu có thể dễ dàng hiểu được toàn bộ thế giới âm nhạc. Phân loại nhạc cụ:

  • Strings
  • Thau
  • Cây lau
  • Drums
  • Percussion
  • Bàn phím
  • Điện cơ