Electrical

Một danh mục phụ tương đối mới gồm các nhạc cụ có âm thanh được tạo ra bởi các mạch điện tử. Chúng bao gồm đàn piano kỹ thuật số, bộ tổng hợp, hộp rãnh, bộ lấy mẫu, máy đánh trống. Hầu hết các nhạc cụ này đều có bàn phím đàn piano hoặc bàn phím bao gồm các nút-miếng đệm nhạy cảm đặc biệt. Tuy nhiên, một số nhạc cụ điện có thể không có bàn phím, chẳng hạn như bộ tổng hợp mô-đun, nhận thông tin về nốt nhạc đang được chơi bằng các chương trình hoặc thiết bị đặc biệt.