Y - Mặc định

  • Y - Mặc định

    Nonaccord. Nghịch đảo nonchord.

    Hợp âm nào bắt đầu bản nhạc jazz nổi tiếng “Cô gái đến từ Ipanema”? Một hợp âm không phải là một hợp âm bao gồm 5 nốt nhạc được xếp thành một phần ba. Tên của hợp âm bắt nguồn từ tên của khoảng giữa âm trên và âm dưới của nó - nona. Số lượng của hợp âm cũng cho biết khoảng này: 9. Một hợp âm không được hình thành bằng cách thêm một phần ba từ phía trên vào một hợp âm thứ bảy, hoặc (dẫn đến một kết quả tương tự) bằng cách thêm một phím không vào nốt gốc của cùng một hợp âm thứ bảy. Nếu khoảng giữa âm dưới và âm trên là một nona lớn, thì hợp âm không được gọi là lớn. Nếu khoảng giữa âm dưới và âm trên là một khoảng không nhỏ,…