Nhạc sĩ nổi tiếng

Danh sách các nhạc sĩ nổi tiếng nhất có thể bao gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên, họ và nắm bắt các thời đại, quốc gia và lục địa khác nhau. Và chính khái niệm "nhạc sĩ" đã mở rộng đáng kể phạm vi lựa chọn giữa các nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. Vậy ai có thể được gọi là một nhạc sĩ vĩ đại? Người có các tác phẩm được trích dẫn và tái tạo thậm chí sau nhiều thế kỷ? Hoặc là người đã giới thiệu tính mới và mở rộng ranh giới của mọi người ý thức? Hoặc có thể vị trí của một nhạc sĩ nổi tiếng có thể được trao cho một người không che đậy những vấn đề quan trọng của xã hội và cố gắng thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn với sự giúp đỡ của công việc của mình? Sự nổi tiếng được đo lường chính xác như thế nào: kiếm được hàng triệu, quy mô đội quân người hâm mộ hay số lượt tải các bài hát trên Internet? Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn danh sách những người nổi tiếng nhất, những người theo cách này hay cách khác đã ảnh hưởng đến lịch sử âm nhạc và văn hóa thế giới nói chung.