Hợp âm cho đàn Ukulele

Để bắt đầu thành thạo đàn Ukulele, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ phần này. Ở đây chúng tôi đã cố gắng thu thập những hợp âm nhẹ nhất trên UKULE cho người mới bắt đầu, điều này sẽ giúp bạn làm quen với nhạc cụ này. Sau khi thành thạo một chút, hãy đi từ các hợp âm đơn giản của bài hát đến phức tạp hơn. Sau khi vượt qua tất cả các hạng mục của phần này và học chơi các tác phẩm được trình bày trong chúng, bạn sẽ hiểu rằng bạn không còn là một người mới và bạn có thể chơi hầu hết các bài hát mà không gặp nhiều khó khăn.

  • Hợp âm cho đàn Ukulele

    Hợp âm ukulele - Ngón tay

    Dưới đây là các hợp âm ukulele được sử dụng phổ biến nhất. Dưới đây là ba hợp âm chính của mỗi nốt, bao gồm các dấu thăng - hợp âm trưởng, thứ và thứ bảy. Hợp âm A (A) A Am A7 Hợp âm A # (A thăng) A # A # m A # 7 Hợp âm H hoặc B (B) H hm H7 Hợp âm C (C) C cm C7 C # Hợp âm (C Sharp) C # C # m C Hợp âm # 7 D (D) D Dm D7 D # (D thăng) Hợp âm D # D # m D # 7 E (Mi) Hợp âm E Em E7 F hợp âm F fm F7 F # ​​(F nét) Hợp âm F # F # m F # 7 G Hợp âm (G) G gm G7 G # (G nét) Hợp âm G # G # m G # 7 Cách sử dụng ngón đàn cho hợp âm Fingering - một biểu diễn sơ đồ của một hợp âm trên phím đàn của đàn ukulele. Trong tất cả các hình ảnh,…