Drums

Tất nhiên, một trong những loại nhạc cụ cổ xưa nhất là bộ gõ. Âm thanh được hình thành từ sự tác động của nhạc công lên cây đàn, hoặc vào bộ phận cộng hưởng của nó. Nhạc cụ gõ bao gồm tất cả trống, tambourines, xylophone, timpani, tam giác và shaker. Nói chung, đây là một nhóm rất nhiều nhạc cụ, bao gồm bộ gõ dân tộc và dàn nhạc.