Hợp âm cho guitar

Bài kiểm tra đầu tiên mà tất cả các nghệ sĩ guitar mới bắt đầu phải đối mặt là học hợp âm guitar cơ bản. Đối với những người mới cầm một nhạc cụ lần đầu tiên, học hợp âm có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì có hàng ngàn ngón đàn khác nhau và không hoàn toàn rõ ràng cách nào để tiếp cận chúng. Chính ý nghĩ phải ghi nhớ quá nhiều thứ có thể làm nản lòng bất kỳ mong muốn sáng tác âm nhạc nào. Tin tốt là hầu hết các hợp âm này sẽ không bao giờ có ích trong cuộc sống của bạn. Ngày thứ nhất bạn chỉ cần học 21 hợp âm , sau đó bạn nên làm quen với bộ sưu tập các bài hát đơn giản cho người mới bắt đầu sử dụng các hợp âm guitar cơ bản.