4

D7, hay giáo lý âm nhạc, được xây dựng ở cấp độ nào?

Bạn có thể cho tôi biết hợp âm 7 trội được xây dựng ở cấp độ nào không? Những người mới bắt đầu học giải pháp đôi khi hỏi tôi câu hỏi này. Làm thế nào bạn có thể không cho tôi một gợi ý? Suy cho cùng, đối với một nhạc sĩ, câu hỏi này giống như một điều gì đó nằm ngoài sách giáo lý.

Nhân tiện, bạn có quen với từ giáo lý không? Giáo lý là một từ tiếng Hy Lạp cổ, theo nghĩa hiện đại có nghĩa là bản tóm tắt của bất kỳ lời dạy nào (ví dụ: tôn giáo) dưới dạng câu hỏi và câu trả lời. Bài viết này cũng đại diện cho một loạt các câu hỏi và câu trả lời cho họ. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem D2 được xây dựng ở giai đoạn nào và D65.

D7 được xây dựng ở giai đoạn nào?

D7 là hợp âm thứ bảy nổi trội, nó được xây dựng ở cấp độ thứ năm và bao gồm bốn âm thanh được sắp xếp theo thứ ba. Ví dụ, trong C trưởng những âm này sẽ là:

D65 được xây dựng ở giai đoạn nào?

D65 là hợp âm thứ năm thứ sáu nổi bật, đảo ngược đầu tiên của hợp âm D7. Nó được xây dựng từ giai đoạn thứ bảy. Ví dụ, trong C trưởng những âm này sẽ là:

D43 được xây dựng ở giai đoạn nào?

D43 là hợp âm tertz trội, đảo ngược thứ hai của D7. Hợp âm này được xây dựng ở mức độ thứ hai. Ví dụ, trong gam C trưởng nó là:

D2 được xây dựng ở giai đoạn nào?

D2 là hợp âm thứ hai nổi trội, đảo ngược thứ ba của D7. Hợp âm này được xây dựng từ mức độ thứ tư. Ví dụ, ở phím C trưởng, D2 được sắp xếp theo các âm:

Nói chung, sẽ rất tốt nếu có một bảng cheat, bằng cách nhìn vào đó bạn có thể biết ngay vị trí của mỗi hợp âm. Đây là một dấu hiệu dành cho bạn, hãy chép nó vào sổ tay của bạn và khi đó bạn sẽ luôn có nó trong tay.

 

Bình luận