Dàn hợp xướng

Nhiều người ở nước ta liên kết dàn hợp xướng với trường học hoặc nhà thờ. Hoặc không gây ra ở tất cả. Chúng tôi lấp đầy những khoảng trống trong giáo dục âm nhạc và nói về những bản hòa tấu hợp xướng ít nhất nên được lắng nghe vì lợi ích của sự lịch sự.